6 saitige Tamburica

um 1960

massive Fichtendecke
massiver Ahornhals
massiver, handgestochener Korpus

Preis: 250,-€

6 saitige Tamburica Bild

6/7

© BP 2023